شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ساعت ۱۸:۵۹

محققان آمریکایی و انگلیسی در تحقیقاتی که در خصوص تقلیدهای زیستی در مهندسی فناوریها انجام شد، نشان دادند که رقص زنبورهای عسل که زبان این حشرات است می تواند به عنوان یک مدل مناسب برای بهبود تاثیرات سرورهای اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه فناوری جورجیا و دانشگاه آکسفورد که نتایج تحقیقات خود را در مجله Bioinspiration and Biomimetics منتشر کرده اند، نشان دادند که رقص زنبورها که به عنوان یک زبان اشاره ای برای تبادل اطلاعات مربوط به محل گل ها در جمعیت های زنبورهای عسل مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به یک مدل مناسب برای بهبود تاثیرات سرورهای اینترنتی تبدیل شود. این دو گروه که در عرصه تقلیدهای زیستی و مطالعه اصول بیولوژیکی و بکارگیری این بررسیها در مهندسی فناوری فعالیت می کنند، به این نتایج دست یافتند.
این محققان بررسیهای خود را روی روشی متمرکز کردند که براساس آن زنبورهای عسل با وجود در اختیار داشتن منابع غذایی محدود موفق می شوند شهد زیادی را جمع آوری کنند. این پژوهگشران در این خصوص توضیح دادند که این روش می تواند در مورد سرورهای اینترنتی و زمانی که سرورها درخواستهای بعدی را دریافت می کنند بکار رود و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها شود. در حقیقت سرور، یک بخش انفورماتیکی است که به دیگر اجزای انفورماتیکی که معمولا “مشتری” نامیده می شوند، از طریق یک شبکه محاسباتی خدمات ارائه می کند. این ماشین از مشتریان خود درخواستهای خدمات را دریافت می کند و به این درخواستها پس از پردازش داده ها پاسخ می دهد.                      این محققان به منظور افزایش تاثیرات خدمات و با دوری جستن از اتفاقات بد در زمانی که حجم تقاضای مشتریان زیاد است، یک برگردان مجازی از رقص زنبورها را ساختند که بر پایه آن سرور می تواند عملکرد خود را در حدود ۲۵ درصد بهبود بخشد