چند ویژگی جالب در عسل

۱_ عسل هرگز فاسد نمي شود، جهت نگهداري احتياج به يخچال ندارد و مي توان در دماي اتاق آن را نگهداري كرد. ۲_ به خاطر ميزان بالاي فروكتوز ۲۵% شيرين تر از قند است. ۳_ در درمان آلرژي هاي فصلي براي ساكنين مناطقي كه عسل از گلهاي همان منطقه به دست آمده است، بسيار مفيد است. ۴_ تنها غذايي است كه استفاده از آن باعث نابودي چرخه طبيعت نمي شود.